top of page

Kinetic ring

Under the supervision: Dani Shawartz

Material: Silver, glass and water

Picture: Gabriel Attab 

Year: 2018

תכשיט תנועה עם שוורץ דניגגג

במסגרת הקורס המנגנונים התמקדתי באופן די אינטואיטיבי על נושא המים. רציתי לשלב בין מנגנונים מלכותיים לתנועה הטבעית של המים.
בעזרתו של דני ניסיתי לחדד מה משך אותי לנושא זה

 

המים מהווים מקור השראה למחקרים רבים במדעים מגוונים (ביולוגיה, הידרולוגיה, פיזיקה). כמו כן הם נוכחים ברוב התרבויות השונות : פעם מייצגות את החיים פעם את קשורות לנושא הטהרה וכל אחת ואחת עם התפיסה והפרשה משלה. הם גם מהווים מקור לסכסוך פוליטי וגיאוגרפי. לסיכום : כל אדם יכול להרגיש מעורב ברמה שלו לנושא המים.

מה שהעסיק אותי בין כל הסוגיות האלה הינה הדואליות המייצגת את החומר הזה.

 

דואליות שמתחילה באטימולוגיה של המילה בעברית. זוהי מילת פלינדרום; ניתן לקרוא אותה בשני הכיוונים כמו מראה. המילה היא כפולה כמו המשמעות שאני מייחסת לה: המים הם המקור לכל צורת חיים אבל גם יכולים להרוס אותם במהירות רבה.

 

כדי לתרגם את הדואליות הזאת ואת האיזון החלטתי להשתמש בבועות מים עם צינור שמחבר אותן.

יתר על כן, רציתי ליצור מפגש בין הצורות האמורפיות של מים לבין המתכת התומכת בהם.

למטרה זו יצרתי סדרה של שלוש טבעות שונות מבסוסות כל אחת על המנגנון אחר שיוצר תנועות שונות : הראשונה היא תנועה עגולה, השנייה היא תנועה אנכית והשלישית היא רוטטיבית.  

שלושת התנועות מייצגות איזון ואי איזון במשחקי המים.

bottom of page