top of page

First langage

Under the supervision: Einat Leader

Material: brass

Picture: Gabriel Attab 

הטקסט על האקזיסטנציאליזם של סארטר השפיע עלי במובן זה: לכל אובייקט יש מהות לפני שהוא קיים. טבעת היא בעיקר נחשבת כמו טבעת ולאחר מכן משמשת (ברוב המקרים) כמו טבעת. עיקרון זה חל על כל אובייקט, אך לא על האדם. אני קיים לפני שקיימת מטרה ומשמעות לחיי, ולמעשיי. הבחירות שלי מאפשרות לי להתקיים ללא תלות בסביבות שבהן התפתחתי, אם כי בחירות אלה מושפעות מאותן סביבות.

איך היה ניתן להביא את מחשבות אלו לידי ביטוי ?

 

הטבעות הינן תוצאות של תהליך יצירה נאמן ככל הניתן לפילוסופיה של סארטר: הרעיון והתפיסה כמהות, האובייקט הסופי כקיום, והידיים כשחקן המחבר ביניהם.

 

מידיי באים המהות המתהווה בקיום שהתגשם על ידי האובייקט; במקרה זה הטבעות.

סדרת הטבעות היא תוצאה של התבוננות בשאלת הירושה והאישיות הניצבת בפניה.

אלה ארבע טבעות שניתן לענוד כל אחת בצורה שונה. הדרך שבה עונדים אותן אינה אינטואיטיבית ולפעמים מגבילה את תנועות היד; וזה במגביל לסביבות שבהן אנו חיים שעשויות להיראות נעימות אך לעתים קרובות כופות עצמן על האדם.

 

לדוגמה, טבעת מספר 2 מייצגת את המחויבות שלי לאידיאולוגיה הפמיניסטית בתגובה לחברה האורתודוקסית הפטריארכלית שבה נולדתי. הברכה "שלא עשני אישה" חרוטה על הטבעת ועונדים אותה על אצבע אמה, יש חור במקום שהמילה אישה הייתה צריכה להיות רשומה, בצורה של אצבע משולשת המהווה קללה.

bottom of page